Power + solutions

ברשותנו מגוון רחב של ספקי כוח המאפשר לנו לתת פתרון מעבר למוצר מדף, כמכלול לפתרון כולל במערכת, לפי דרישות לקוח:

לאפליקציות:

ספקי כוח רפואיים , ספקי כוח מעבדתיים, ספקי כוח לתעשייה , ספקי כוח מודולאריים.
תכנון ובניה של מערכת הספק כולל הוספה של תכונות שבדרך כלל אינן נמצאות במוצרי מדף, כגון:
  • כמות מוצאים וממשקי חיבורים המשתלבים במוצר הסופי של הלקוח
  • הורדת רעשי מוצא לרמות המתקרבות לספק לינארי.
  • בקרות וחיווים אנלוגיים או דיגיטליים בתצורה המתאימה ללקוח
  • ממשקים מכאניים: התאמה לפי גודל פיסי של הלקוח בהתאם לגודל הספקים, הוספת מסילות, ידיות וקיבועים מיוחדים.
  • הכנסות והוצאות "חמות" של ספקי כוח.
המכלול מתוכנן, מנוהל, מיוצר, נבדק ומתוחזק באותו מקום.
תכנון המערכת יכול להכיל בתוכו שילוב של ספקים ב Hot Swap
פתרון מיוחד שנותן מענה גם במקרה של תקלה במערכת ויש צורך להחליף ספק מבלי לעצור את המכונה וגם פתרון מצוין לניהול Spare Parts ברמת העלות.

מערכות שמאופיינות בתקנים תעשייתיים העומדים בסטנדרט הצבאי (COTS), מערכות OEM' ' (מבוססות על ספקי כוח של טידיקיי -למבדא)

מערכות משולבות בנויות מספקי כוח מתוכנתים (Programmable) מהסדרות GEN & ZUP שילוב מספר ספקים באותו מארז יכול לתת מוצר Multi-output Power Supply מתוכנת ומבוקר עם תקשורת: IEEE, GPIB, LAN, RS232 & RS485 .

מערכות מבוססות מוצרי החברה, ספקי כוח ופילטרים עם חומרה לפי דרישת לקוח.

היתרונות של Power + Solutions

המערכת מתוכננת, מנוהלת, מיוצרת, ונבדקת באותו מקום.
שימוש ברכיבים שעברו תהליך בדיקה קפדני, מתוך מאגר החברה.
אחריות הנדסית מלאה החוסכת ללקוח זמן יקר בתכנון הראשוני של המערכת ובאחזקתו בשנים שלאחר מכן הכוללים תחזוק תיק ייצור ופיתוח שוטף, ECO במקרה של סיום חיי חלק מהרכיבים, שיפורי אמינות, וכו’
ניסיון רב של מהנדסים בתכנון ויצור ספקי כוח למגוון תחומים.
ליווי הפרויקט עם לו"ז מסודר ומפורט עם הצגת אבני דרך ללקוח.
ליווי הפרויקט בבדיקות במעבדות חיצוניות במידת הצורך.
אמינות מוכחת לאורך שנים של מוצרי המדף – בסיס לאמינות המערכת
תכנון ויצור לפי תקנים הנהוגים בחברת TDK-Lambda.
קשר רציף עם מרכזי תכנון וייצור נוספים הפזורים ברחבי העולם ושימוש בידע של מהנדסים אחרים בפתרונות מוכחים.